วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

671. Clinical evaluation of the knee

Clinical evaluation of the knee
Video in clinical medicine   NEJM 22,   2010

ข้อเข่าเป็นข้อที่ซับซ้อนข้อหนึ่งของร่างกาย ข้อเข่าทำให้เกิดพยาธิสภาพที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์เป็นอันดับที่สองในกลุ่มอาการทางกระดูกและข้อ ข้อนี้ประกอบไปด้วยกระดูก 3 ชิ้น ได้แก่ femur, tibia และ patella รวมทั้งยังมีส่วนที่เป็น menisci, ligaments ที่อยู่ทั้งด้านในและนอกของข้อ โดย menisci เป็นโครงสร้างที่เกิดจาก fibrocartilagenous อยู่ระหว่างข้อต่อ tibiofemoral ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงและกระจายแรงที่เกิดจากการเสียดสีกันของกระดูกอ่อนผิวข้อ
ซึ่งเนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-Overview
-Anatomy
-Common Knee Injuries
-History
-Knee Examination
-Palpation
-Assessment of Effusion
-Range of Motion
-MCL and LCL Assessment
-ACL Assessment
-PCL Assessment
-Meniscus Assessment
-Summary
และมี Video ให้ชมด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น