วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

628. Right bundle branch block

EKG ของชาย 61 ปี บริเวณลูกศรชี้มีความหมายอะไรหรือไม่ อย่างไร
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ลักษณะของ EKG นี้เข้าได้กับ right bundle branch block (incomplete)
ได้พยายามค้นคว้าดูแล้วไม่มีการกล่าวถึงลักษณะ notch ในช่วง QRS complex ที่เกิดใน limb lead เลย มีแต่กล่าวถึงลักษณะที่บ่งบอกของ right bundle branch block ได้แก่
wide QRS complexes with a terminal R wave in lead V1 and slurred S wave in lead V6.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น