วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

668. Bone scan

Bone scan ของผู้ป่วยหญิงอายุ 28 ปี คิดว่ามีจุดที่ผิดปกติที่ใดบ้าง (ฝึกอ่าน bone scan)

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

การแปลผลภาพสแกนกระดูก อาศัยหลักการการกระจาย (distribution) ของสารเภสัชรังสีในกระดูกส่วนต่างๆ ตามปกติแล้วโครงกระดูกของคนจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองข้าง ดังนั้น ควรจะมีการ uptake ของสารเภสัชรังสีในส่วนต่างๆของกระดูกอย่างสม่ำเสมอ และเท่าๆกันในกระดูกทั้งสองข้าง (symmetrical homogeneous uptake)และเนื่องจากสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจถูกขับออกจากร่างกายทางไต ดังนั้นจึงเห็น activity ในไตทั้งสองข้างและกระเพาะปัสสาวะเสมอ
ลักษณะผิดปกติที่อาจพบได้จากการตรวจ bone scan แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังต่อไปนี้
1. Focal increased uptake หรือ Focal hot spot
2. Focal decreased uptake หรือ Focal cold defect
3. Diffuse increased uptake หรือ Superscan

Normal bone scan
ลองอ่านและศึกษาตาม Link ร่วมกับการดูเปรียบเทียบกับ bone scan ที่ปกติแล้วเดี๋ยวจะนำผลอ่านจากรังสีแพทย์มาให้ดูอีกครั้งนะครับ...

Progress case: ผลอ่านพบว่ามี increase uptake at T11, L1, right shoulder, sternum, both SI joint, left pubic symphysis, right ischial tuberosity, non homogeneous increase uptake at rib, along left femur, both kidney normal uptake

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น