วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

658. Sludge ball or tumefactive sludge/suspect

ชาย 71 ปี ปวดท้อง RUQ 2 วัน ไม่มีไข้, PE: minimal tender RUQ, can not palpable mass, U/S ดังนี้ (not seen posterior acoustic shadowing) คิดถึงอะไร อธิบายผล LFT ได้หรือไม่

เป็น Hyperechoic lesion ที่ไม่มี posterior acoutic shadowing อยู่ในถุงน้ำดี (neck area)
differential diagnosis ได้แก่ Sludge ball หรือ tumefactive sludge ซึ่งเป็น thick biliary sludge ที่เกิดจากการมี bile stasis เป็นเวลานานๆ  differential diagnosis อื่นๆ ได้แก่เนื้องอกบางอย่าง อาจแยกจากกันโดยใช้ Color Doppler ถ้าเป็น sludge ไม่ควรมีลักษณะของการมีหลอดเลือดอยู่ภายใน
การตรวจ LFT: จะมี ALP ขึ้นได้, SGOT และ SGPT สูงกว่าปกติได้แต่มักไม่เกิน 5 เท่า แต่ในที่นี้สูงกว่า 5 เท่า อาจจะต้องหาสาเหตุอื่นด้วยเช่น Hepatitis, สาเหตุจากยาบางอย่าง

Ref: หนังสือการตรวจโรคด้วยคลื่นความถี่สูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือโรคตับและทางเดินน้ำดี อ.เติมชัย ไชยนุวัติ และไพโรจน์ เหลืองโรจนกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น