วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

624. Triptan therapy in migraine

Triptan therapy in migraine
Clinical therapeutics      NEJM 1, 2010

Triptans เป็นยาที่ใช้เป็นอันดับแรกในผู้ป่วยที่มีการกำเริบของไมเกรน ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาแก้ปวดหนึ่งหรือหลายชนิดมาก่อน ยาอื่นที่สามารถเลือกใช้ ได้แก่ ยากลุ่ม ergot, opioids Triptans เป็นยาที่มีส่วนประกอบของ barbiturate จุดเด่นของยานี้คือผลข้างเคียงน้อยและกลไกการออกฤทธิ์จำเพาะกว่า จะได้ผลดีมากเมื่อได้ยาเร็วและขนาดที่เพียงพอในระหว่างที่ยังอาการปวดยังไม่มาก Triptans เป็น serotonin (5-hydroxytryptamine หรือ 5-HT) agonists ซึ่งออกฤทธิ์จำเพาะต่อตัวรับ 5-HT1B และ 5-HT1D, Triptans สามารถลดการปวดศรีษะไมเกรนโดยการมีฤทธิ์หดตัวของเส้นเลือดในกระโหลกศรีษะ ซึ่งส่วนใหญ่ออกฤทธิ์ที่ตัวรับ postsynaptic 5-HT1B ที่เซลกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด
โดยทฤษฎีปัจจุบันพบว่า triptans จะมีผลยับยั้งการหลั่งสารที่มีฤทธิ์ต่อการหดขยายของหลอดเลือดที่อยู่รอบๆ  trigeminal neurons, โดยออกฤทธิ์ที่ตัวรับ presynaptic 5-HT1D บริเวณส่วนปลายของเส้นประสาท นอกจากนั้น triptans และจับกับ presynaptic 5-HT1D ใน dorsal horn แล้วไปยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาทที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลประสาทลำดับที่สองที่จะส่งขึ้นไปที่ทาลามัส และยังช่วยให้ระบบยับยั้งความเจ็บปวดที่ส่งลงมาทำงานได้ดีขึน

Diagnostic Criteria for Migraine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น