วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

629. Schizophrenia/duration of treatment

ที่ OPD แพทย์ต้องตรวจรักษาโรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นประจำ ถามว่าจะพิจารณาระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาได้อย่างไร?

ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าในผู้ป่วยที่เป็นครั้งแรกนั้นหลังจากอาการโรคจิตดีขึ้นแล้วให้ยาต่อไปอีกประมาณ 1 ปี หากผู้ป่วยมีอาการกำเริบครั้งที่สองควรให้ยาต่อเนื่องไประยะยาว เช่น 5 ปี หากเป็นบ่อยกว่านี้ควรให้ยาต่อเนื่องไปตลอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น