วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

682. หญิง 40 ปี เป็น Nephrotic syndrome รักษามา 2 เดือน

หญิง 40 ปี เป็น Nephrotic syndrome รักษามา 2 เดือน อาการดีขึ้นบ้างแล้ว แต่ยังมีไขมันในเลือดสูงดังนี้ จะให้การรักษาหรือไม่อย่างไร

Chol   439   mg/dl
TG     212    mg/dl
HDL   97     mg/dl
LDL   300    mg/dl

การมีไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยของการเกิด atherosclerosis และทำให้เกิด progression of glomerular injury Review ดูหลายแนวทางพบว่าสามารถให้การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงร่วมกับการรักษา Nephrotic syndrome  และถ้าตัวโรคควบคุมได้ดี ภาวะไขมันในเลือดสูงก็จะดีขึ้นด้วย นอกจากนั้นการควบคุมอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญ

http://emedicine.medscape.com/article/244631-treatment
http://www.kunnathum.com/2009/10/23/guideline-nephrotic-syndrome/
http://www.springerlink.com/content/p2228l111331767x/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1949240

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น