วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

684. Sphygmomanometer

กลไกการเกิดเสียงในระหว่างการวัดความดันโลหิตด้วย Sphygmomanometer อธิบายได้อย่างไร ( Back to the basics)

การใช้ Sphygmomanometer เป็นการวัดความดันโลหิตทางอ้อม ใช้การพัน arm cuff รอบแขนหรือขา และอัดลมเข้าไป แรงดันใน arm cuff จะส่งผลให้เกิดแรงกดที่หลอดเลือดจนเลือดภายในหลอดเลือดส่วนนั้นไม่สามารถไหลผ่านได้ เมื่อลดแรงดันอากาศใน arm cuff ลง จนเท่ากับแรงดันสูงสุดในหลอดเลือดส่วนที่วัด จะทำให้เกิดการไหลผ่านของเลือดขึ้น ซึ่งการไหลในขณะนี้เป็นแบบ turbulent flow ซึ่งมีเสียงดัง เสียงดังที่ฟังได้จาก stethoscope ในขณะนี้เรียกว่า Korotkoff sound แรก จากนั้นเมื่อลดแรงดันใน arm cuff ลงเรื่อยๆ จนในที่สุดมีค่าเท่ากับแรงดันต่ำสุดในหลอดเลือด การไหลของเลือดจะเป็นแบบ laminar flow ซึ่งจะไม่เกิดKorotkoff sound เสียงที่ฟังจาก stethoscope จะเบาลงจนไม่ได้ยิน แรงดันที่มีใน cuff จะทราบได้โดยอ่านจาก mercury หรือ aneroid sphygmomanometer การวัดความดันโลหิตวิธีนี้โดยวัดที่หลอดเลือดแดงใกล้ข้อพับแขน (brachial artery) หรือที่ใกล้ข้อพับเข่า (popliteal artery) จะพบว่าแรงดันที่ฟังจาก Korotkoff sound แรกและสุดท้าย จะใกล้เคียงกับแรงดัน systole และ diastole ตามลำดับ จึงสามารถใช้แทนค่าความดันโลหิตของร่างกายได้
เพิ่มเติม: การวัดความดันโลหิตแบบโดยตรงเป็นการวัดความดันภายในหลอดเลือดโดยการใช้ catheter ซึ่งภายในประกอบด้วย diaphragm เมื่อเลือดใน catheter ไหลกระทบ diaphragm จะทำให้เกิดแรงดันและแปลเป็นสัญญาณไฟฟ้า รายงานผลออกมาเป็นค่าความดันโลหิต ค่าความดันโลหิตที่วัดได้จากวิธีนี้ เป็นค่าที่แท้จริงของแรงดันในหลอดเลือดแต่เนื่องจากเป็นวิธีที่ต้องการเครื่องมือและความชำนาญของผู้วัด รวมทั้งทำให้เกิดอันตรายหรือมีโอกาสติดเชื้อจึงไม่เป็นที่นิยมในทางปฏิบัติ

2 ความคิดเห็น:

  1. Taking a patient's blood pressure is one of the most frequent tasks performed throughout a medical career and home health use.
    Deluxe Aneroid Sphygmomanometer

    ตอบลบ
  2. The FDA approved Santamedical® Aneroid Sphygmomanometer is ideal for medical professionals in all settings. Stress-tested over thousands of times, it is one of the most durable, accurate, and dependable blood pressure measurement devices on the market. Buy Now at amazon.com
    Santamedical Adult Deluxe Aneroid Sphygmomanometer

    ตอบลบ