วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

686. Acupuncture for chronic low back pain

Acupuncture for chronic low back pain
Clinical therapeutics      NEJM     July 29,  2010

American College of Physicians และ American Pain Society มีความเห็นร่วมกันในแนวทางดูแลผู้ป่วยโดยแนะนำว่าการฝังเข็มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาดูแลด้วยตนเอง ระดับของคำแนะนำอยู่ในระดับค่อนข้างดีและหมายเหตุไว้ว่าคำแนะนำอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการศึกษาใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเมื่อเร็วๆนี้ North American Spine Society ได้สรุปว่าการฝังเข็มสามารถลดอาการปวดในระยะสั้นได้ดีและทำให้การทำงานของร่างกายดีขึ้น เมื่อเปรีบเทียบการไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยและการฝังเข็มร่วมการรักษาอื่นได้ผลดีกว่าการไม่ให้การฝังเข็มร่วมด้วย
จากการทบทวนได้เปรียบเทียบเชิงทดลองแบบสุ่มอย่างมีคุณภาพของการฝังเข็มกับการไม่ได้รักษาและการฝังเข็มแบบหลอก (ฝังเข็มผ่านผิวหนังแต่ไม่ตรงจุด) ในที่สุด National Institute for Health and Clinical Excellence ของอังกฤษ ได้ให้คำแนะนำว่าการฝังเข็มเป็นการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งในผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง  และ National Health Service ของอังกฤษ ได้จัดการฝังเข็มเป็น 10 ช่วงตอน ในระยะเวลา 12 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังนานเกิน 6 สัปดาห์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น