วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

643. Elevated INR with warfarin/ management

หญิง 58 ปี มี Prosthetic valve เนื่องจากเคยมี severe MS รับประทานยา Warfarin[3] 1x1 ผลตรวจเลือดเป็นดังนี้ จะปรับการรักษาอย่างไร
การปรับยาดูตามนี้ครับ 

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

http://med.swu.ac.th/phamacy/wp-content/uploads/2009/12/Warfarin1.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น