วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

679. Dextroposition

CXR ของชาย 71 ปี มาด้วยเหนื่อยง่าย คิดว่าสาเหตุที่หัวใจไปอยู่ทางด้านขวาคือ.....

จะพบลักษณะของการดึงรั้งได้แก่หลอดลมไปอยู่ทางด้านขวามีการยกตัวสูงขึ้นของกระบังลมข้างขวา เนื้อของปอดทางขวามีปริมาตรลดลงและมีลักษณะของการมีผังผืดจึงอาจจะเป็นสาหตุที่ทำให้หัวใจถูกดึงรั้งอยู่ไปทางด้านขวา ซึ่งเรียกภาวะนี้ว่า Dextroposition ไม่ใช่ dextrocardia ที่เป็นความผิดปกติแต่กำเนิด เมื่อมาดู EKG ก็พบว่าไม่เข้ากับลักษณะของ dextrocardia และผล echocardiography ก็เป็นลักษณะของการเลื่อนของหัวใจไปอยู่ทางด้านขวาไม่ใช่เป็นการสลับข้างซ้ายขวาที่เป็นลักษณะของ true dextrocardia หรือ mirror immaged ของ dextrocardia
ส่วน EKG ของ dextrocardia จะพบว่า
-ใน lead 1จะมี P wave, QRS, T wave ทั้งหมดหัวกลับ
-รูปร่างของ aVR จะสลับกับ aVL, lead 2 สลับกับ lead 3 ส่วน aVF ยังคงเดิม
-ใน chest lead รูปร่างของ V1 สลับกับ V2  ส่วน V3, V4 จะไปเหมือนกับ V3R และ V4R ตามลำดับ
-V1-V6 ความสูงจะลดลงเรื่อยๆ แทนที่จะเพิ่มขึ้น

EKG ของผู้ป่วย

EKG dextrocardia จาก web

Ref: ตำราคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก อ. พยงค์ จูทา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น