วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

652. Carcinoembryonic antigen (CEA)

ชายอายุ 36 ปี มาปรึกษาว่าตรวจสุขภาพประจำปีพบมี Carcinoembryonic antigen (CEA) 4.8 ng/ml จะให้การดูแลรักษาอย่างไรต่อ (ไม่มีอาการผิดปกติอะไร)

การให้การดูแลรักษาพิจารณาจากข้อมูลดังนี้ครบ
โครงสร้างและหน้าที่
CEA เป็น antigen ในกลุ่ม oncoetal antigen เป็นสาร glycoprotein มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 180-200 kDa ประกอบด้วย carbohydrate ประมาณ 60% และพบว่า heterogeneity ของ CEA เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในส่วน carbohydrate side chain ซึ่งประกอบด้วย mannose, galactose, N-acetylglucosamine, fucose และ sialic acid5
CEA เป็น adhesion protein ที่ติดอยู่บน cell membrane โดย glycosyl phosphatidylinositol anchor และถูกปลดปล่อยออกมาในกระแสเลือดโดยเอ็นไซม์ phospholipase C หรือ phospholipase D ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ cancer invasion และ metastasis
ภาวะที่เกี่ยวข้องกับระดับ CEA
เนื่องจาก CEA ไม่ได้จำเพาะกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแต่เพียงโรคเดียว ยังพบสูงผิดปกติในมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ ด้วย รวมถึงภาวะอักเสบต่างๆ แต่ระดับ CEA มักไม่สูงมากนัก แบ่งภาวะที่ทำให้ระดับ CEA สูงขึ้น ออกเป็น 2 ภาวะ คือ ภาวะที่เป็นมะเร็ง (malignancy) และ ภาวะที่ไม่ใช่มะเร็ง (benign) ดังนี้
ภาวะที่เป็นมะเร็ง (malignancy)
-Colorectal cancer
-Gastric cancer
-Lung cancer
-Pancreatic cancer
-Liver cancer
-Breast cancer
-Ovarian cancer
-Bladder cancer
-Lymphoma
-Melanoma
ภาวะที่ไม่ใช่มะเร็ง (benign)
-Cigarette smoking
-Peptic ulcer disease
-Inflammatory bowel disease
-Pancreatitis
-Cirrhosis
-Hypothyroidism
-Biliary obstruction
การแปลผล
1.ค่าปกติ
• ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ น้อยกว่า 2.5 ng/ml
• ผู้ที่สูบบุหรี่ น้อยกว่า  5.0 ng/ml
2.ค่าสูงกว่าปกติ
• Benign conditions น้อยกว่า 10 ng/ml
• Malignant conditions มากกว่า 10 ng/ml
• Metastasis disease มากกว่า 100 ng/ml

http://www.cccthai.org/th_/index.php/2009-06-13-08-51-38/2010-05-26-10-33-39/124-cea-carcinoembryonic-antigen

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น