วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

688. Wandering pacemaker

ชาย 30 ปี มีปัญหาหัวใจเต้นช้า EKG เป็นดังนี้ คิดถึงอะไรครับ [ช่วยอ่าน EKG]
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

จะพบว่า P wave (atrial contraction)  มีลักษณะหลายรูปแบบหรือเปลี่ยนแปลงไป (vary or wander) PQ-interval และ PR-interval ก็จะไม่สม่ำเสมอ
Wandering Pacemaker = มี SA node เป็น pacemaker ของกระแสไฟฟ้า ผ่านทาง conduction systemปกติ จะเปลี่ยนตำแหน่งจุดหนึ่งใน SA node ไปสู่จุดอื่น ๆ ที่อยู่ใน SA node นั้นเอง ด้วยเหตุนี้ลักษณะของ P wave แต่ละ wave จะแตกต่างกันออกไป แต่ยังคงมีทิศทาง upright ใน lead II และมี QRS complex ตามหลัง P wave ทุกตัว PR interval อาจจะคงที่หรือเปลี่ยนแปลงแต่จะไม่สั้นหรือยาวกว่าปกติอยู่ระหว่าง 0.12-0.20 วินาที มักพบร่วมกับ Sinus arrhythmia อาจจะสัมพันธ์กับการหายใจเข้าออก

                                                    

เพิ่มเติม: Wander แปลว่า ไม่มีจุดหมายที่แน่นอน ไม่ชัด

1 ความคิดเห็น: