วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

665. Deep venous thrombosis in community hospital

วันนี้มีผู้ป่วยชาย 67 ปี มาด้วยขาขวาบวม สงสัย Deep venous thrombosis ในระดับโรงพยาบาลชุมชนจะสามารถช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างไรบ้าง


อาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย (ลักษณะทางคลินิก)
และการตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นๆ ซึ่งได้แก่
-Venography ถือเป็นบรรทัดฐาน (gold standard) ในการวินิจฉัย
-Venous ultrasound เป็นการตรวจแบบ noninvasive เพื่อดู compressibility ของหลอดเลือดดำ ตั้งแต่ common femoral vein ลงมาจนถึงส่วนปลายของ popliteal vein
-Duplex ultrasound เป็นการตรวจที่รวมเอา real-time B-mode ultrasound และ Doppler เพื่อดูลักษณะการไหลของเลือดร่วมด้วย
-Impedance plethysmography เป็นการตรวจเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงปริมาณเลือดที่น่องหลังจากมีการรัดและคลาย pneumatic cuff ที่พันรอบขาอ่อน โดยใช้ electrode ที่วางอยู่ที่น่องเป็นตัววัด
-125I fibrinogen leg scan เป็นการตรวจหาบริเวณที่กำ ลังมีการสร้างลิ่มเลือดโดยใช้ fibrinogen เป็นตัวติดตาม
-Magnetic resonance imaging (MRI)
-D-dimer ซึ่งเป็น degradation product ของ cross-linked fibrin

ดังนั้นในระดับ รพช. สิ่งที่สามารถทำได้แน่นอนคือลักษณะทางคลินิก สิ่งที่อาจจะทำได้ก็คืออัลตร้าซาวด์ โดยเฉพาะการดู compressibility ของหลอดเลือดดำ ซึ่งก็คงขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและคุณสมบัติความสามารถของอัลตร้าซาวด์

เพิ่มเติม:
ลักษณะทางคลินิกบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของภาวะ deep vein thrombosis (วัดเป็นคะแนน)

1 ความคิดเห็น: