วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

622. Acute pulmonary embolism

Acute pulmonary embolism
Review article      Current concept     NEJM, June 30, 2010

ลักษณะทางคลินิกของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงของปอดอย่างเฉียบพลัน มีได้ตั้งแต่ช็อคหรือการมีความดันโลหิตต่ำต่อเนื่องจนถึงอาการเหนื่อยเล็กน้อย แต่บางครั้งอาจจะไม่มีอาการและวินิจฉัยได้จากการตรวจวินิจฉัยเนื่องจากเรื่องอื่น อัตราการเสียชีวิตมีได้ตั้งแต่ 60% จนถึงน้อยกว่า 1% ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดถือว่าเป็นการรักษาหลักของโรคนี้ โดยขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงของผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้น ในช่วงแรกการรับไว้ในหอผู้ป่วยหนักและให้การรักษาโดยการสลายลิ่มเลือด, การใส่สายสวนหรือการเอาลิ่มเลือดที่อุดตันออกของทางศัลยกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็น บทความนี้มุ่งเน้นที่การตรวจวินิจฉัยการรักษาที่ดีเหมาะสม สอดคล้องกับอาการและอัตราเสี่ยงที่จะเกิดผลแทรกซ้อนจากโรค

Diagnostic workup for pulmonary embolism

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น