วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

645. Hypertriglyceridemia with hypercholesterolemia

หญิง 50 ปี ตรวจสุขภาพประจำปี ผลเลือดดังนี้ สาเหตุเป็นจากอะไรได้บ้าง ต้องระวังภาวะแทรกซ้อนอะไร จะให้การรักษาอย่างไร


Hypertriglyceridemia with hypercholesterolemia
สาเหตุ
Primary dyslipidemia
ภาวะนี้เป็นความผิดปกติจากสาเหตุทางพันธุกรรม โรคที่พบบ่อยในกลุ่มนี้คือ polygenichypercholesterolemia, familial combined hyperlipidemia และ familial hypercholesterolemia (FH)
Secondary dyslipidemia
ภาวะนี้เกิดจากโรคทางกายหรือยาบางชนิดที่มีผลต่อกระบวนการสร้างและสลาย lipoprotein ทำ ให้ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำ ให้ cholesterol ในเลือดสูง ได้แก่ hypothyroidism, cholestasis, nephrotic syndrome, ยา progestogen บางชนิด และ thiazide เป็นต้น สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำ ให้ triglyceride ในเลือดสูงได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคอ้วน, ไตวาย, การดื่มสุรา การตั้งครรภ์ ยา beta blocker, thiazide, glucocorticoid, isotretinoin และ estrogen เป็นต้น สาเหตุที่ทำ ให้ HDL-C ในเลือดตํ่า ได้แก่ โรคอ้วน การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน การไม่ออกกำ ลังกาย และยา anabolic steroid, testosterone, progestogen บางชนิด และ beta blocker เป็นต้น
Dietary dyslipidemia
การบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดภาวะ LDL-C ในเลือดสูง คือ อาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวมาก ได้แก่ กะทิ, หมู 3 ชั้น, เนยเหลว, เนยเทียมแข็ง, เนื้อสัตว์ที่มีมันมาก, หนังสัตว์, ไส้กรอก เป็นต้น และ/หรือรับประทานอาหารที่มีโค เลสเตอรอลสูง ได้แก่ ไข่แดง เครื่องในสัตว์ อาหารที่ก่อให้เกิดภาวะ triglyceride ในเลือดสูง ได้แก่การรับประทาน อาหารที่ให้พลังงานเกินความต้องการของร่างกาย การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะนํ้าตาล ฟรุกโทสและซูโครสมาก การดื่มสุรา เป็นต้น
ภาวะแทรกซ้อน-เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน(โดยเฉพาะไตรกรีเซอไรด์สูง)
การรักษา

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

http://www.rcpt.org/guidelines/15-hyperlipidemia.pdf

2 ความคิดเห็น:

 1. เพิ่งเจอมาคนหนึ่ง Triglyceride 240, Cholesterol 204 LDL 100 นิดๆ เดิมได้ simvastatin 10 mg ก่อนนอน ตอนแรกว่าจะ add Fenofibrate... ที่รพ. ไม่มี ส่วน Gemfibrozil ก็กลัว rhabdomyolysis ยังงี้ปรับยายังไงดีครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากนะ
  บางอันเราอ่านไม่รู้เรื่องหรอกศัพท์เทคนิคเยอะมากเลย
  แต่ก็ว่่าจะพาแม่ไปตรวจสุขภาพบ้างดีกว่าท่านแก่แล้ว

  :)

  ตอบลบ