วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

678. Hypomagnesemia with hypokalemia

เหตุผลที่ Hypomagnesemia ทำให้เกิด Hypokalemia ได้แก่

เหตุผลแรก: Mg ปกติจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่ไตส่วน thick ascending limb ของ loop of Henle เป็นหลัก แบบ paracellular ซึ่งการที่จะนำ Mg จาก lumenเข้าเซลได้จำเป็นต้องมี positive gradient ผลักมันเข้ามา ซึ่งตัวที่จะสร้าง positive gradient นี้ก็คือ K+ นั่นเอง (ผ่าน ROMK ดังในรูป) ดังนั้นเมื่อร่างกายขาด Mg จะมีการพยายามนำ Mg เข้ามามากขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการสูญเสีย K+ ไปใน lumen มากขึ้น ดังนั้น Na/K ATPase ที่ basolateral membrane จะทำงานมากผิดปกติ ทำให้เกิดการดึง K+ เข้าเซลมากขึ้น จึงเกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำตามมา
เหตุผลที่สอง: มีผู้อธิบายว่าที่ basolateral membrane มี Na+/Mg2+ exchanger ด้วย ทำให้เมื่อร่างกายมีภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ เกิดการเคลื่อนของ Mg2+ ออกจากเซลมากขึ้น (ทำให้ Na+ เข้าเซลมามากขึ้นในเวลาเดียวกัน) เมื่อ Na+ ในเซลมากขึ้นก็เกิดการทำงานของ Na/K ATPase มากขึ้นเพื่อขับ Na+ ออกจากเซลจึงเกิดการเคลื่อนของ K+ เข้าเซลเพิ่มขึ้น จึงเกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำ

เพิ่มเติม: ROMK หมายถึง Renal Outer Medullary Potassium channel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น