วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

647. Bile duct stone

ชาย 65 ปี ปวดท้องขวาบน 1 สัปดาห์ ไม่มีไข้, Tender RUQ,   LFT: ALP 680, SGOT 80, SGPT 92, TB 3.2, DB 2.6, U/S เป็นดังนี้ คิดถึงอะไรดีครับ

ผล CT scan: พบมี multiple bile duct stone

1 ความคิดเห็น:

  1. U/S มี intrahepatic duct dilatation คงต้องตามหา obstruction ที่ distal กว่า hepatic duct ไม่ว่าจะเป็น mass หรือ stone ครับ

    แต่ multiple stone นี่... คิดว่าคงต้องสงสัย systemic disease ที่ทำให้มี stone formation มากขึ้น เช่น hypercholesterolemia, Hemolytic disease หรือ hemoglobinopathy ด้วยหรือเปล่าครับ

    ตอบลบ