วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

660. สมดุลของไนโตรเจน (Nitrogen balance) เกี่ยวข้องกับสารอาหารโปรตีนในผู้ป่วยอย่างไร มีวิธีการคิดคำนวนอย่างไร

สมดุลของไนโตรเจน (Nitrogen balance) เกี่ยวข้องกับสารอาหารโปรตีนในผู้ป่วยอย่างไร มีวิธีการคิดคำนวนอย่างไร

ร่างกายจะนำกรดอะมิโนจากอาหารโปรตีนไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนและสารอื่นๆในร่างกาย ส่วนที่เหลือใช้จะไม่สะสมในร่างกาย แต่ถูกขับออกในรูปของไนโตรเจนเช่นกันโดยทางต่างๆ เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ เสมหะ และผิวหนังที่หลุดลอก เพื่อรักษาสมดุลย์ไนโตรเจน (Nitrogen balance)ในร่างกาย
ผู้ใหญ่สุขภาพดีจะมีสมดุลย์ไนโตรเจนเท่ากับศูนย์ เพราะปริมาณไนโตรเจนที่ได้รับจากอาหารในวันหนึ่งๆเท่ากับปริมาณที่ขับถ่ายออกจากร่างกาย สำหรับในภาวะเจ็บป่วย หลังการผ่าตัด มีบาดแผล หรือได้รับโปรตีนจากอาหารไม่เพียงพอ (ได้รับ Essential amino acid ไม่ครบถ้วน) มีปริมาณไนโตรเจนที่ขับออกมากกว่าได้ รับเข้ามา ทำให้สมดุลย์ไนโตรเจนเป็นลบ (Negative nitrogen balance) ส่วนหญิงตั้งครรภ์ เด็กในวัยเจริญเติบโต และผู้ป่วยระยะพักฟื้น มีการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ มาก ดังนั้นการขับออกจึงน้อยกว่าที่ได้รับจากอาหาร ทำให้เกิดสมดุลย์ไนโตรเจนเป็นบวก (Positive nitrogen balance)

Nitrogen Balance = Nitrogen intake – Nitrogen losses
Nitrogen intake = Protein intake (g/day) / 6.25
Nitrogen losses = Urinary Urea Nitrogen (g/day) + 4g*

UUN is determined from a 24 hour urine collection
*4g is a "fudge factor" to account for miscellaneous nitrogen losses

http://www.med.cmu.ac.th/dept/biochem/webdept/Files_Staff/Faculty%20websites/~Teera/Lecture/Protein/Met_Protein.pdf
http://www.rxkinetics.com/tpntutorial/1_3.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น