วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

670. Nontuberculous mycobacteria (NTM)

หญิง 67 ปี มีประวัติเป็นวัณโรคปอดมา 2 ครั้ง (smear positive) ครั้งนี้ตรวจพบเป็นครั้งที่ 3 (smear positive) ส่ง TB culture ผลกลับมาเป็น Nontuberculous mycobacteria (NTM), มีความหมายว่าอย่างไร จะต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างไรต่อครับ
CXR เป็นดังนี้
Nontuberculous mycobacteria (NTM)
เชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรค (nontuberculous mycobacteria, NTM) สามารถพบได้ทั้งผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยไม่ติดเชื้อ แต่อุบัติการณ์ของการติดเชื้อ NTM เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของเอชไอวี
NTM สามารถทำให้เกิดโรคได้คล้าย tuberculous mycobacteria
NTM Species ได้แก่
M. avium Complex(MAC)
M. kansasii
M. abscessus
M. chelonae
M. fortuitum
M. genavense
M. gordonae
M. haemophilum
M. immunogenum
M. malmoense
M. marinum
M. mucogenicum
M. nonchromogenicum
M. scrofulaceum
M. simiae
M. smegmatis
M. szulgai
M. terrae complex
M. ulcerans
M. xenopi
วินิจฉัยโดยการส่งเพาะเชื้อเพื่อหา species ของ NTM
ให้การรักษาโดยยาต้านวัณโรคมาตรฐาน 4 ชนิด และควรเพิ่ม clarithromycin เพื่อใช้รักษาการติดเชื้อ MAC ระหว่างรอผลเพาะเชื้อหรือการวินิจฉัยจำเพาะอื่น เช่น nucleic acid amplification testing

http://www.research.chula.ac.th/reprints/2550/Feb50/Med50_2.htm
http://www.snulung.org/Page.aspx?&bdb=Boards&bid=guide&bdiv=2&bpage=6&bno=1511

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น