วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

655. Plasmodium vivax

ชาย 25 ปี ไข้ 10 วัน ตรวจร่างกายยังไม่พบสาเหตุไข้ แต่ CBC พบดังนี้ พบอะไร วินิจฉัยอะไร รักษาอย่างไรดีครับ

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
คิดถึง Malaria โดยเฉพาะ Plasmodium vivax เนื่องจาก มี ระยะ growing trophozoite ต่อกับ early schizont ลักษณะออกไปทาง ameboid form [รูปร่างไม่แน่นอน] แต่เห็น Schuffner 's dot ไม่ชัดเจน ส่วนรูปที่เป็นระยะ schizont ไม่ค่อยชัดจึงทำให้นับ merozoite ได้ยาก โดยทั่วไปมักพบ 12-18 ตัว (เฉลี่ย 16) และเห็น ring form ตัวเดียวในเม็ดเลือดแดงแต่ละตัว (ขออภัยที่ไม่ได้แสดงไว้เนื่องจากถ่ายได้ไม่ชัด) ส่วน Plasmodium falciparum มักพบเฉพาะระยะที่เป็น ring form และ gametocyte เท่านั้น ยกเว้นถ้ามีการติดเชื้อรุนแรงจะพบระยะอื่นออกมาด้วย
การรักษา
1st line for treatment:
Chloroquine phosphate plus Primaquine phosphate
---Chloroquine phosphate: Treatment as below
---Primaquine phosphate: 30 mg base po qd x 14 days
2nd line alternative for treatment:
Hydroxychloroquine plus Primaquine phosphate
---Hydroxychloroquine: Treatment as below
---Primaquine phosphate: 30 mg base po qd x 14 days
dose ของ Chloroquine
Chloroquine phosphate (Aralen™ and generics)
600 mg base (=1,000 mg salt) po immediately, followed by 300 mg
base (=500 mg salt) po at 6, 24, and 48 hours
Total dose: 1,500 mg base (=2,500 mg salt)
dose ของ Hydroxychloroquine
Hydroxychloroquine (PlaquenilTM and generics)
620 mg base (=800 mg salt) po immediately, followed by 310 mg
base (=400 mg salt) po at 6, 24, and 48 hours
Total dose: 1,550 mg base (=2,000 mg salt)

สรุปให้ดูง่ายขึ้น ในการใช้ Chloroquine phosphate
-ตำรับยา Chloroquine phosphate ของ GPO ขนาด 250 mg คิดเป็น 150 mg base
ดังนนั้น 4 เม็ด stat then 2 เม็ด at 6, 24, 48 hr

Reference:
1.http://www.cdc.gov/malaria/pdf/clinicalguidance.pdf
2.http://www.cdc.gov/Malaria/pdf/treatmenttable.pdf

-ไม่จำเป็นต้องใช้ hydroxychloroquine แทน chloroquine เพราะเป็นการรักษาระยะสั้น ไม่ทำให้เกิด maculopathy ราคายา chloroquine ถูกกว่าด้วย
-ป้องกัน relapse โดยฆ่า hypnozoite ที่อยู่ในตับ โดยให้ primaquine


1 ความคิดเห็น:

  1. Malaria Ddx PF > PV
    ให้ Quinine+Doxycycline
    หรือ Regimen อื่นตามความรุนแรง

    ตอบลบ