วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

631. Prednisolone dose

Prednisolone เป็นยาที่มีประโยชน์และใช้บ่อย ขนาดที่ใช้ในการรักษาโรคหรือภาวะต่างๆ เป็นอย่างไรบ้างครับ

มีข้อบ่งชี้มากจะยกตัวอย่างที่พบบ่อยๆ เช่น
-Acute asthma exacerbation:
40—60 mg PO as a single dose or in 2 divided doses for 3—10 days
-Nephrotic syndrome:
40—80 mg/day PO until urine is protein-free, then slowly taper as indicated. Some patients may require long-term dosing.
-Pneumocystis carinii pneumonia:
40 mg PO twice daily for 5 days, then 40 mg PO daily for 5 days, then 20 mg PO daily for 11 days, during anti-infective therapy
-Secondary adrenocortical insufficiency:
 5 mg PO in the AM, and 2.5 mg PO in the PM. Hydrocortisone and cortisone are the preferred agents for these conditions; prednisone has little to no mineralocorticoid properties
ที่เหลืออ่านเพิ่มตาม Link นะครับ...

อ่านเพิ่ม: http://noairtogo.tripod.com/prednisone.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น