วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

654. External pacemaker

ช่วงนี้มีผู้ป่วยที่ต้องใส่ External pacemaker บ่อยๆ จะมีหลักการใช้งานอย่างไรครับ

ข้อบ่งชี้
 ผู้ป่วยที่มีHeart rate ช้าซึ่งมีผลต่อ hemodynamic เช่น Second degree AV block mobitz type II , Complete Heart Block , Junctional bradycardia
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. เตรียมผิวหนังบริเวณที่จะติดแผ่น electrode ถ้ามีขนมากควรโกนขนออก
2. ติด pad ที่ sternum /apex
3. เปลี่ยนสายเป็น Electrode pad cable และต่อกับElectrode pad
4. เปิดเครื่องเพื่อแสดงภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5. ติดECG cable Select lead เป็น I หรือ II หรือ III
6. หมุนปุ่มไปที่ pacing7. ตั้งอัตราเร็วของการกระตุ้น (heart rate) (ปกติตั้งไว้ที่ 80 -100ครั้งต่อนาที)
8. เลือก Mode (Fix mode/ Demand mode) เป็น Demand mode
9. ตั้งค่ากระแสไฟฟ้า (output) และเริ่มต้นโดยทำได้ 2 วิธี คือ
9.1 กรณีเร่งด่วนให้ใช้วิธีเริ่มกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าสูงสุด(200 มิลลิแอมแปร์) เมื่อหัวใจจับกระแสไฟฟ้า(capture) แล้วจึงค่อยๆลดกระแสไฟฟ้าลงมาจนถึงจุดต่ำสุดที่ยังจับกระแสไฟฟ้าได้อยู่ หลังจากนั้นเพิ่มกระแสไฟฟ้าขึ้นไปให้คงที่อยู่ที่ระดับสูงกว่าจุดต่ำสุดประมาณ 10%
9.2 กรณี bradycardia ที่ไม่ถึงกับ cardiac arrest ให้เริ่มกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำสุดก่อน(1 มิลลิแอมแปร์) แล้วค่อยเพิ่มขึ้นจนหัวใจเริ่มจับกระแสไฟฟ้าได้ หลังจากนั้นจึงเพิ่มกระแสไฟฟ้าขึ้นไปให้คงที่อยู่ที่ระดับสูงกว่าจุดที่หัวใจเริ่มจับกระแสไฟฟ้าได้ 10% โดยทั่วไปในการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจผ่านผิวหนังจะใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 50-100มิลลิเแอมแปร์


1 ความคิดเห็น: