วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

656. Buffalo hump/dorsocervical fat pad

หญิง 64 ปี DM มีก้อนนี้มามากกว่า 10 ปี จะพบลักษณะนี้ได้ในภาวะใดบ้าง


buffalo hump เป็นแผ่นหรือก้อนไขมันที่อยู่ทางด้านหลังของคอโดยอยู่ระหว่างใหล่สองข้าง อาจเรียก dorsocervical fat pad แก้ไขโดยให้การรักษาตามสาเหตุที่ทำให้เกิด
สาเหตุได้แก่
-Cushing's disease
-Long term use of steroids
-Morbid obesity
-AIDS medications
-Kyphosis
-Pituitary tumour
-Hyperinsulinaemia
-Hypercortisolism

-Excessive doses of glucocorticoids
-Prednisone
-Long-term glucocorticoid therapy

http://www.wisegeek.com/what-is-a-buffalo-hump.htm
http://www.wrongdiagnosis.com/sym/buffalo_hump.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น