วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

633. Unstable angina high risk

หญิง 56 ปี มี severe typical chest pain เมื่อ 8 ชม.ก่อน, และมีเจ็บหน้าอกซ้ายรุนแรง(ขณะที่ไม่ได้ออกแรงอะไร) ครึ่งชม.ก่อนมาโรงพยาบาล ขณะนี้ก็ยังเจ็บหน้าอกอยู่, EKG เป็นดังนี้,  ผล Trop T: negative 2 ครั้ง จะให้การวินิจฉัยอะไร และให้การรักษาอย่างไร

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด
ผู้ป่วยมีการเจ็บมากขึ้นใน 48 ชม. อาการปวดมากเกิน 20 นาที ซึ่งเข้าได้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง EKG ที่เป็นลักษณะของการขาดเลือดยังไม่ชัดเจน ต่อมาแยก unstable angina กับ NSTEMI โดยใช้ cardiac enzyme พบว่า Troponin T เป็นลบ จึงคิดถึง unstable
angina ส่วนเรื่องการรักษาจะมีรายละเอียดมาก คงต้องอ่านเพิ่มตาม Link...

Short-Term Risk of Death or Nonfatal MI in Patients With UA/NSTEMI

Algorithm for Patients With UA/NSTEMI Managed by an Initial Invasive Strategy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น