วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

627. Dengue hemorrhagic fever with pleural effusion

ชาย 17 ปี ไข้สูงมา 5 วัน ตรวจร่างกายมีตับโตเล็กน้อย CBC และ CXR เป็นดังนี้ จะวินิจฉัยอะไรดีครับ
(ขาวๆ เป็นเงาช่วงด้านบนเป็น artifact จากแสงไฟนะครับ)
ขอขอบคุณทุกความเห็นนะครับ
เกณฑ์การวินิจฉัยไข้เลือดออกเดงกี (Dengue hemorrhagic fever - DHF)

ผู้ป่วยต้องมีเกณฑ์การวินิจฉัยทางคลินิก 2 ข้อแรกและเกณฑ์ทางห้องปฎิบัติการอีก 2 ข้อดังต่อไปนี้ เกณฑ์นี้มีความถูกต้องมากกว่า 90-96%
อาการทางคลินิก :
1. ไข้เกิดแบบเฉียบพลันและสูงลอย 2 - 7 วัน
2. อาการเลือดออก อย่างน้อย positive tourniquet test ร่วมกับอาการเลือดออกอื่นๆ
3. ตับโต มักกดเจ็บ
4. มีการเปลี่ยนแปลงในระบบไหลเวียนโลหิต หรือมีภาวะช็อก
การตรวจทางห้องปฎิบัติการ:
1. เกล็ดเลือด ≤ 100,000 เซล/ ลบ.มม.
2. เลือดข้นขึ้น ดูจากมีการเพิ่มขึ้นของ Hct เท่ากับหรือมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับ Hct เดิม (hemoconcentration) หรือมีหลักฐานการรั่วของพลาสมา เช่น มี pleural effusion และ ascites หรือมีระดับโปรตีน/อัลบูมินในเลือดต่ำ (ในเด็กปกติ ถ้าระดับอัลบูมิน ≤ 3.5 กรัม % แสดงว่าน่าจะมีการรั่ว ของพลาสมา)

อาการทางคลินิกที่เข้าเกณฑ์ได้แก่ ไข้ ตับโต ส่วนการตรวจทางห้องปฎิบัติการที่เข้าเกณฑ์ได้แก่ เกล็ดเลือดน้อยกว่าหนึ่งแสนและมีการรั่วของพลาสมาซึ่งก็คือการมีน้ำในเยื่อหุ้มปอดขวา
ดังนั้นผู้ป่วยจึงเข้าได้กับไข้เลือดออกเดงกี (Dengue hemorrhagic fever - DHF) ไม่ใช่ ไข้เดงกี (Dengue fever - DF)

http://203.157.7.27/km2/tiki-download_file.php?fileId=371

2 ความคิดเห็น:

  1. DHF leakage stage with Pleural effusion

    ตอบลบ
  2. จาก clinical มีไข้ ตับโต คิดถึงพวกinfection อาจเป็น local หรือsystemicก็ได้ค่ะ ต้องซักประวัติเพิ่ม ถ้ามีม้ามโตร่วมด้วยอาจต้องนึกถึง hematologic desease จากlab CBC มี leukopenia, increased Hct(แต่ในผู้ชายก็อาจเจอได้)และ thrombocytopenia คิดถึงdengue hemorrhagicมากที่สุดค่ะ และประวัติมีไข้มา5วัน แล้วถ้าตอนอยู่รพ. ไม่มีไข้ อาจต้องระวังว่าเข้าสู่ critical phase จากcxrมี rt pleural effusionแล้ว แสดงว่าอยู่ใน leakage stageแล้ว ต้องระวังเรื่องvital signs ดูBP, PR, PP, urine output, urine sp.gr., serial Hct ถ้ามีhct เพิ่ม ต้องปรับIV เพิ่มตาม แต่ถ้ามีHct drop ต้องระวัง hemorrhageค่ะ ทั้งนี้ต้องดู liver enzymeถ้ามี transaminaseขึ้นมาก พิจารณาให้o2ด้วย และ F/U CBC ทุกวันค่ะ

    ตอบลบ