วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

666. Prosthesis valve with warfarin and preoperative

หญิง 48 ปี มีลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะที่ลิ้นไมทรัล ผล PT, INR ดังนี้ จะต้องถอนฟัน จะให้การเตรียมตัวอย่างไร

แนวทางการให้ยาheparinในผู้ป่วยที่เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมที่จำเป็นต้องหยุดยาwarfarinก่อนผ่าตัด มีดังนี้

1.เปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดbioprosthesis ไม่ต้องให้heparin
2. เปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดbileaflet mechanical prosthesis ที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติค ไม่ต้องให้heparin โดยให้หยุดwarfarin 3-4วันก่อนผ่าตัด เพราะความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันน้อย
3.เปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดbileaflet mechanical prosthesis ที่ลิ้นหัวใจไมตรัล ต้องให้heparin ในระหว่างหยุดwarfarin 3-4วันก่อนผ่าตัด
4.กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด
-เปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดball-in-cage mechanical prosthesis ที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติคและไมตรัล รวมท้ังกรณีเปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดbileaflet mechanical prosthesis ที่ลิ้นหัวใจไมตรัลที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดatrial fibrillation  ต้องให้heparin ในระหว่างหยุดwarfarin 3-4วันก่อนผ่าตัด

ในกรณีผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ หรือที่เรียกว่า prosthetic valve นั้น ไม่สามารถหยุดยา warfarin โดยไม่ได้ยาอื่นได้ เพราะอาจทำให้ลิ้นหัวใจชำรุดจากการมีลิ่มเลือดไปอุดได้ ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่
ในทางปฏิบัติ ต้องให้ยา heparin หรือ low molecular weight heparin ฉีดไว้ก่อน ในช่วงที่หยุดยา warfarin ประมาณ 5 วัน แล้วเจาะเลือดตรวจค่า INR จนได้ใกล้เคียงปกติจึงไปทำฟันหรือหัตถการได้โดยหยุดฉีดยา heparin ก่อนทำฟันหรือหัตถการ ประมาณ 6 ชม.หลังจากนั้นก็ต้องฉีดยา heparin ต่อ เมื่อเลือดหยุดดีแล้ว จนกว่า warfarin ที่รับประทานจะได้ INR 2-3 เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน

http://www.thaiheartclinic.com/forum8.5/forum_posts.asp?TID=608&PN=3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น