วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,668 หนังสือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 1 และ เล่ม 2

โครงการแผนงานเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์
(MS-PCARE : Medical School - Palliative Care Network)
ในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพระยะ 4 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)Link download:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น