วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,636 IgG4-related disease

Review article
Mechanisms of disease
N Engl J Med  February 9, 2012

โรคที่มีความสัมพันธ์กับ IgG4 (IgG4-related disease) ได้รับการรับรู้เมื่อเร็วๆ ว่าเป็นสภาวะที่มีลักษณะพยาธิวิทยาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับระบบอวัยวะต่างๆ ในวงกว้าง สภาวะนี้เป็นการวมความผิดปกติทางการแพทย์ที่มีจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นเรื่องของระบบอวัยวะเดียว
ความเชื่อมโยงอย่างถูกต้องในลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาชนิดเต็มรูปแบบของโรคที่เกี่ยวข้องกับ IgG4, ความถี่บ่อยของ IgG4 ที่สูงขึ้นและการค้นพบ IgG4-bearing plasma cells ในเนื้อเยื่อยังคงที่จะมีการตรวจสอบอย่างเต็มที่ต่อไป
และความเข้าใจที่ครอบคลุมของโมเลกุล IgG4, แง่มุมที่หลากหลายของโรคที่เกี่ยวข้องกับ IgG4 และการตอบสนองของโรคนี้ต่อการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสีย B-เซลล์, อาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกันและสภาวะอื่น ๆ ที่ปัจจุบันทราบว่ามีความสัมพันธ์กับ IgG4
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
The IgG4 Molecule
IgG4 in Other Diseases
Pathological Features of IgG4-Related Disease
Pathophysiological Mechanisms
   Potential Initiating Mechanisms
   Specific Disease Pathways
Epidemiologic Characteristics
Clinical Features of Organ-System Involvement
Imaging Features
Serologic Findings
Treatment
Conclusions
Source Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น