วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,628 Hemoglobin H - constant spring with pneumonia and hemolysis anemia

ผู้ป่วยชาย 19  ปี underlying hemoglobin H with constant spring มาด้วย ไข้เหนื่อย  อ่อนเพลีย ปัสสาวะมีสีดำ 2 วัน ตรวจพบมี bacterial pneumonia ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับการมี hemolysis ไม่พบการมี  autoimmune hemolytic anemia (AIHA) นอกเหนือจากการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อแก้ไขสาเหตุแล้ว จึงสืบค้นเพิ่มเติม พบว่าในอ้างอิงส่วนใหญ่จะบอกว่าการให้ glucocorticoid จะให้ในกรณีที่เป็น AIHA ในกรณีนี้จึงไม่ต้องให้ และจะใหัเลือดเมื่อมีภาวะซีดมาก (severe anemia) แต่อ้างอิงไม่ได้บอกตัวเลขมา จึงสืบค้นนิยามของคำว่า severe anemia เช่นของ WHO พบว่าหมายถึง Grade 3 (Severe Anemia) โดยมี HB น้อยกว่า 7 g/dl ส่วนของ National Cancer Institute คือตั้งแต่ grade 3 (severe) Hb 6.5–7.9 g/dl ส่วน grade 4 (life threatening) <6.5 g/dl หรือในทางปฏิบัติผู้เขียนคิดว่าน่าจะหมายถึงภาวะซีดที่มีผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย หรือมีผลต่อ hemodynamic ของร่างกายด้วย แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาของโรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจ-ปอดที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วการให้เลือดอาจจะต้องให้ระดับสูงกว่านี้แต่ต้องให้โดยไม่เร็วเกินไป

ภายหลังให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ 4 วันต่อมาไข้ลง ภาวะซีดดีขึ้น ปัสสาวะสีกลับมาปกติ ดังภาพ และให้กลับบ้านได้ รวมเวลาที่ให้การรักษา 7 วันครับ


Ref: http://emedicine.medscape.com/article/201066-treatment#aw2aab6b6b2
http://www.aafp.org/afp/2004/0601/p2599.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Anemia

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น