วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,632 ข้อแตกต่างของ gout และ hyperuricemia

มีคำถามเกี่ยวกับข้อแตกต่างของ gout และ hyperuricemia จึงขออนุญาติผู้ถามขอนำมาลงในเว็บนะครับ
เก๊าท์ (gout) หมายถึงการอักเสบของข้อชนิดหนึ่งที่เกิดจากการมีผลึกของกรดยูริค (monosodium urate crystals) สะสมอยู่ในน้ำเลี้ยงข้อและในเนื้อเยื่ออื่นๆ โดยมักจะสัมพันธ์กับการมีกรดยูรีคในเลือดสูง (hyperuricemia) คือตั้งแต่ 6.8 mg.dl ขึ้นไป โดยการมีกรดยูรีคในเลือดสูงอาจไม่จำเป็นต้องเป็นเก๊าท์เสมอไป โดยเก๊าท์จะแบ่งเป็น 2 ช่วงตามลักษณะอาการทางคลินิกคือ ช่วงแรกคือจะมีการอักเสบเฉียบพลันซึ่งอาจหายได้เอง ช่วง 7-10 วันร่วมกับช่วงที่ไม่มีอาการ ถ้าให้การรักษาภาวะ hyperuricemia ไม่เพียงพอ จะเปลี่ยนเข้าสู่ระยะที่สองซึ่งจะมีก้อนสะสมตามข้อต่างๆและเนื้อเยื่อของร่างกาย (chronic tophaceous gout ) และจะมีอาการอักเสบกำเริบได้

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1001124

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น