วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,629 Thalassemia: Iron overload, clinical consequences and iron chelators

โดย รศ.นพ. กิตติ  ต่อจรัส
เนื้อหาประกอบด้วย
Iron distribution
Iron overload
Consequences of iron overload
การประเมินภาวะเหล็กเกิน
Iron chelator
ข้อบ่งใช้ (indication) ยาขับธาตุเหล็ก
ยาขับธาตุเหล็กที่ใช้ในปัจจุบัน
อาการไม่พึงประสงค์
ประสิทธิผล (efficacy) ของยา
Combined therapy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น