วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,661 บทความฟื้ันฟูวิชาการ โลหิตวิทยา

บทความ​ฟื้นฟูวิชาการ
การให้เลือดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
อ. กิตติ​​ ต่อจรัส
กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Link http://www.rtamedj.pmk.ac.th/Vol_63/63-1-6.pdf

บทความฟื้ันฟูวิชาการ
การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดอย่างเหมาะสม (Optimal use of blood component)
อ. อภิชัย ลีละสิริ
หน่วยโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Link http://www.rtamedj.pmk.ac.th/Vol_63/63-1-5.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น