วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,626 การแบ่งชนิดของ atrial fibrillation

อาจเคยพบการแบ่งชนิดของ atrial fibrillation ลองมาดูความหมายกันนะครับ
-Chronic/permanent : การมี AF ต่อเนื่อง ไม่ตอบสนองต่อการทำ cardioversion (และไม่ควรพยายยามทำต่อ)
-Lone : เกิดในคนที่อายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งไม่มีอาการหรือตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจไม่พบสาเหตุ
-Nonvalvular : ไม่ได้มีสาเหตุจากโรคของลิ้นหัวใจ ลิ้นหัวใจเทียม หรือการซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
-Paroxysmal : เกิดขึ้นมาแล้วหายไปได้เอง
-Persistent : เกิดขึ้นชั่วคราวและอยู่นานเกิน 7 วัน หรือสิ้นสุดลงได้จากการทำ cardioversion เท่านั้น
-Recurrent :  การเกิดขึ้นตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
-Secondary : มีสาเหตุหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดโดยสามารถแยกออกได้ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, การผ่าตัดหัวใจ, โรคปอด ไทรอยด์เป็นพิษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น