วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,618 Tuberculosis of lymphnode - diagnosis

ชาย 20 ปี มีก้อนที่คอด้านขวา 2 สัปดาห์ ปวดเล็กน้อย ไม่มีไข้ รูปแรกเป็นภาพรอยโรคที่คอด้านขวา รูปที่ 2 เป็นภาพ U/S บริเวณรอยโรคพบมี fluid อยู่ใน soft tissue ได้ทำการเจาะดูดได้เป็นหนอง 0.5 ซีซี ส่งย้อม AFB พบว่า positive1+  เป็นการตรวจวินิจฉัยโดยใช้การทำ U/S เพื่อดูรอยโรคเมื่อเห็นตำแหน่งที่เป็น fluid ก็สามารถเจาะดูดได้ specimen เมื่อส่งย้อม AFB ก็พบสาเหตุ โดยไม่ต้องทำการตัดชิ้นเนื้อเป็นการประหยัดเวลาและลดขบวนการตรวจที่ invasive ลงได้ ผู้ป่วยสามารถได้รับการวินิจฉัยภายใน 2 ชั่วโมงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น