วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,660 การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอยาก (Difficult airway management)

โดย อ.ธนิต วีรังคบุตร
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น