วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,650 แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลในการให้บริการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส

แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลในการให้บริการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส (Post exposure prophylaxis, PEP)

โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การป้องกันอุบัติเหตุ และการสัมผัสเชื้อ
บทที่ 3 ข้อแนะนำสำหรับสถานพยาบาลในการให้การป้องกันการติดเชื้อ
จากการสัมผัสเลือด หรือของเหลว
บทที่ 4 ระบบการรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่
ภาคผนวก


Link download (มี 2 link)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น