วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,639 Atrial septal defect (ASD) with pulmonary tension

ชาย 49 ปี มาตรวจเพื่อรับใบรับรองแพทย์ ตรวจพบมี FC 1, No edema, H: regular, systolic ejection murmur grade 2 at left lower sternal border ผลตรวจ CXR, EKG, Basic echocardiography พบดังนี้
จะให้การวินิจฉัยและรักษาอย่างไรครับ ?


4 chamber view echocardiography

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
CXR: คิดว่ามี enlargement of main pulmonary artery and right pulmonary artery และ + - enlargement LA, EKG มี complete right bundle branch block ส่วน echocardiography จะเห็น flow วิ่งข้าม atrial septum จาก LA ไป RA การเกิด flow สีแดง เพราะใน view นี้ flow ของเลือดจะพุ่งเข้าหา echo transducer แต่ยังไม่มี Eisenmenger's Complex เพราะไม่มี flow สีน้ำเงินวิ่งย้อนกลับจาก RA มา LA
และพบมีขนาดของหัวใจด้านขวาโตมากกว่าด้านซ้าย ซึ่งเข้าได้กับ pulmonary hypertension ที่ยังไม่มี eisenmenger syndromes 
และถึงแม้ว่าตำแหน่งของเสียงจะฟังได้ชัด left lower sternal border อาจนึกว่าเป็น VSD แต่ถ้าเป็น VSD น่าจะฟังได้เป็น pan systolic murmur มากกว่า (ส่วน ASD จะเป็น systolic ejection murmur ที่ left upper sternal border)  และจากผล echocardiography ที่เห็นช่วยยืนยันว่าเป็น ASD ครับ

5 ความคิดเห็น:

 1. ปอนปอน11/2/55 00:16

  อ่านได้แค่ CXR ดูมี LAE

  EKG มี pattern ของ LBBB

  Echo : อ่านไม่เป็นครับ (อินเทอนต๊อกต๋อย)

  เดาว่า MS ครับ (เคยเป็น rheumatic heart หรือเปล่าเอ่ย)

  ตอบลบ
 2. ช่วงนี้ติดอยู่เวร ขอเลื่อนเฉลย เป็นช่วงวันจันทร์นะครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ13/2/55 15:49

  ไม่ได้เข้ามาตั้งหลายวันมีเคสน่าสนใจเยอะเลยครับ
  เคสนี้ 1.CXR :เห็น pulmonary trunk enlarge with increase pulmonary vasculature ,no other lung lesion,ส่วน heart เป็นท่านอนด้วยดูเหมือนจะโตเล็กน้อย,
  มี left heart border strenthening บ่งถึงมี LAE ด้วย
  2. EKG :-normal sinus rhythm ,rate 60 bpm
  -PR prolong: first degree AV block
  -rsR in V2 และ QRS complex ไม่กว้างเกิน 2.5 ช่อง : incomplete LBBB
  -R/S ratio >1 :RVH
  3.Echo(ดูไม่ค่อยเป็น) :ดูมี blood flow เชื่อมระหว่าง left ventricle กับ right ventricle และ right chamber enlarge
  จากประวัติและตรวจร่างกายที่พบ systolic ejection murmur ที่ left lower sternal border ประกอบกับการตรวจเพิ่มเติม ทำให้คิดถึง congenital heart disease in adult เป็น กลุ่ม acyanotic heart,left to right shunt,ที่คิดถึงคือ VSD
  ส่วนการรักษาจะขึ้นกับขนาดVSDและมีcomplicationคือ PAH หรือยัง,ปกติก็ทำVSD closure (เดี๋ยวรอเฉลยอีกที จาก GP)

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ13/2/55 16:01

  CXR : LAH , mild cardiomegaly
  EKG rate 70 rythm 1 degree AV bolck normal axis ischemic ST depress V1-V4 incomplete LBBB
  Echo : -
  IMP VSD
  from extern

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ13/2/55 23:15

  ขออนุญาตแสดงความเห็นครับ
  CXR : ดูไม่เป็นครับ
  EKG : Regular,Rate ประมาณ 70 Bpm,normal axis,secondary ST-T changes,rsR' in V1-V2 นึกถึง RBBB
  Echo : ดูไม่เป็นครับ คล้ายๆ MR
  Imp: MR
  From พยาบาลครับ

  ตอบลบ