วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,638 DM with hyperlipidemia

ชาย 39 ปี DM ผลตรวจมีไขมันในเลือดสูง Chol 277, TG 271, HDL 42, LDL 180 จะมีหลักในเลือกยาลดไขมันอย่างไรครับ?

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554 เขียนไว้ว่า
LDL-C
• ควรต่ำกว่า 100 มก./ดล. ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วย
• หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต ถ้าระดับ LDL-C ยังสูงกว่าเป้าหมาย ควรให้ยากลุ่ม statin
• ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปีที่มีระดับ LDL-C ระหว่าง 100-129 มก./ดล. และไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นอาจไม่จำเป็นต้องเริ่มยาลดระดับไขมันโคเลสเตอรอล แต่ต้องเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตมากขึ้น
HDL-C และ triglyceride
• เน้นการลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย และควบคุม อาหารข้าว แป้ง และน้ำตาลมากขึ้น
• ถ้าระดับ triglyceride ในเลือดอยู่ระหว่าง 200-499 มก./ดล. แนะนำให้ใช้ non-HDL-C เป็นเป้าหมายที่ 2 ต่อจาก LDL-C คือให้ non-HDL-C ต่ำกว่า 130 มก./ดล. (non-HDL-C คำนวณจากการลบ HDL-C ออกจากคอเลสเตอรอลรวม)
• ถ้าระดับ non-HDL-C ในเลือดยังสูงกว่าเป้าหมายในขณะได้ยา statin ขนาดสูง พิจารณาให้ยากลุ่มfibrate หรือ niacin ร่วมด้วย
• ในกรณีระดับ triglyceride ในเลือดเท่ากับหรือสูงกว่า 500 มก./ดล. ให้พิจารณาเริ่มยากลุ่ม fibrateหรือ niacin ก่อนยากลุ่ม statin

จากข้อมูลข้างบนจะเห็นว่า LDL ของผู้ป่วยยังสูงเกิน 100 มก./ดล. และแม้เมื่อมาดูที่ TG ซึ่งอยู่ระหว่าง 200-499 มก./ดล. ซึ่งจากแนวทางแนะนำให้ใช้ non-HDL-C เป็นเป้าหมายที่ 2 ก็ยังสูงกว่า 130 มก./ดล. ดังนั้นจึงยาที่ควรจะเลือกจึงควรเป็น statin ครับ


Ref: แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554

2 ความคิดเห็น:

 1. ปอนปอน10/2/55 23:55

  goal LDL < 100
  goal non HDL < 130

  คิดว่าใช้ simvastatin 1st + up dose
  แล้ว F/U ดู ถ้า goal แรก ได้ goal สอง ยังไม่ได้ ค่อย add fibrate group ครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ13/2/55 16:57

  ปกติการจะเลือกยาลดไขมันกลุ่มไหนก็จะดูว่าไขมันตัวไหนสูงผิดปกติในรายนี้ chol,TG,LDL สูงทุกตัวเกินเกณท์ปกติก็ต้องมาดูว่าตัวไหนสูงมากกว่ากันเพราะยาลดไขมันแต่ละกลุ่มจะลดไขมันแต่ละตัวได้ไม่เท่ากันเช่น
  HMG Co reductase inhibitor ก็จะลด chol ได้ดีกว่า TG และลด LDLได้บ้าง,ส่วน Fibrate derivative จะลดพวก TG ได้ดีกว่า(จากGP)

  ตอบลบ