วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,619 Delayed puberty

Delayed Puberty
Clinical Practice
N Engl J Med     Febuary 2, 2012 

-การเป็นหนุ่มเป็นสาวช้าจะให้การวินิจฉัยเมื่อไม่มีการการขยายขนาดขึ้นของอัณฑะในเด็กชาย หรือการไม่มีพัฒนาการของเต้านมในหญิงโดยช้ากว่า 2 - 2.5 SD ของประชากรในอายุเฉลี่ยที่ควรจะเกิดขึ้น(โดยอายุ 14 ปีในเด็กชาย และ 13 ปีในเด็กหญิง)
-Constitutional delay of growth and puberty (CDGP) เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยของการเป็นหนุ่มเป็นสาวช้า  แต่จะสามารถให้การวินิจฉัยหลังจากได้ทำการแยกโรคอื่นออกไปแล้ว
-สาเหตุของ CDGP ยังไม่ทราบ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็น CDGP จะมีประวัติครอบครัวที่หนุ่มเป็นสาวช้า
-การรักษา CDGP อาจการเฝ้าติดตามสังเกตอาการหรือการให้การรักษาด้วยฮอร์โมนเพศขนาดน้อย
-เมื่อให้การรักษา เป้าหมายเพื่อให้เกิดลักษณะเฉพาะทางเพศทั้งในชายและหญิงเมื่อเติบโตขึ้น หรือเร่งการเจริญเติบโตและลดสภาวะความคับข้องใจทางด้านจิตใจ-สังคมที่เกิดจากการเป็นหนุ่มเป็นสาวช้าและตัวเล็ก
-การให้ growth hormone, anabolic steroids หรือ aromatase inhibitors ปัจจุบันไม่แนะนำแล้ว
ลดน้อยลง
เนื้อหาโดยละเอีดประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
   First-Line Evaluation
   Second-Line Evaluation
   Treatment
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information
Key Clinical Points

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1109290

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น