วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,666 วัดความดันโลหิตอย่างไร ให้ถูกต้อง

วัดความดันโลหิตอย่างไร ให้ถูกต้อง
เรียบเรียง โดย อ. นพ.เจริญลาภ อุทานปทุมรส

บทความนี้เหมาะสำหรับ แพทย์,
พยาบาล, ผู้สนใจที่มีความรู้ทางการแพทย์
เนื้อหาประกอบด้วย
-เวลาในการวัดความดันโลหิต และปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิต
-ชนิดของเครื่องมือที่ใช้วัดความดันโลหิต
-ขนาด cuff
-Pseudohypertension
-การจัดท่าผู้ป่วย
-การวาง cuff ในท่านั่ง
-เทคนิคการวัดความดัน
-เสียงที่ได้ยินขณะวัดความดันโลหิต(Korotkoff sound)
-การวัดความดันโลหิตที่ขา
-การวัดความดันที่ข้อมือ

Link download: http://www.thaiheartclinic.com/PDF/BPmeasurement2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น