วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,625. Acid-fast bacillus (AFB) smear report

เมื่อได้รับผลรายงาน AFB stain อาจจะลืมแล้วว่าเกณฑ์ในการรายงานเป็นอย่างไร ลองมาทบทวนกันนะครับ

การรายงานผล AFB จะใช้วิธีของ (National tuberculosis association, USA) scale ของ CDC โดยจะเลื่อนดูสไลด์ดังภาพ ซึ่งจะได้พื้นที่ประมาณ 300 oid field และควรใช้เวลาในการดูอย่างน้อย 15 นาที จึงจะบอกว่าผลเป็นลบ แต่ถ้าพบให้รายงานผลดังนี้
0 = ไม่พบเชื้อ
1-2/300 oil field รายงานจำนวนเชื้อที่พบแล้วขอสิ่งส่งตรวจมาตรวจซ้ำ
1-9/100 oil field  = 1+ 
1-9/10 oil field  = 2+ 
1-9/1 oil field  = 3+ 
> 9/oil field  = 4+

Ref: http://www.enotes.com/acid-fast-culture-reference/acid-fast-culture
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/1665/3/238101_app.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น