วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,630 ทำไมติด EKG 10 จุด คือที่อก 6 จุด และแขนขา 4 จุดจึงกลายเป็น EKG 12 lead ?

เนื่องจากเป็นการติด 10 จุดจริงแต่เวลา ดูในรายละเอียดจะพบว่าเป็นการวัดความต่างศักย์ระหว่างแต่ละจุด เมื่อรวมทั้งหมดจึงเป็นการวัดทั้งหมด 12 จุด ดังนี้
Bipolar limb leads วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง2 จุดของแขน/ขา
Lead 1 วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าของแขนซ้าย-แขนขวา
Lead 2 วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าของขาซ้าย-แขนขวา
Lead 3 วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าของขาซ้าย-แขนซ้าย
Unipolar limb leads วัดvoltageของแขน/ขา เทียบกับ central terminalซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์
Lead aVR วัด voltage ของแขนขวา (a คือ electrical augmentation 50% )
Lead aVL วัด voltage ของแขนซ้าย
Lead aVF วัด voltage ของขาซ้าย
- Chest leads วัดvoltageในแนวhorizontal plane:unipolar leads
Lead V1-V6 วัด voltageที่จุดต่างๆที่V1-V6 เทียบกับ central terminal (indifferent
electrode)
Ref
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/cpr/Download/BasicECG%20by%20dr%20Chareanlap.pdf
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20081012194733AAmSe9l

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น