วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,662 Lichen planus

Clinical practice
N Engl J Med     February 23, 2012

Lichen planus เป็นโรคที่มีการการอักเสบของผิวหนังและเยื่อบุซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ โดยบริเวณผิวหนังและเยื่อบุในช่องปากเป็นบริเวณที่พบได้บ่อยที่สุด บริเวณเยื่อบุอื่น (ได้แก่ อวัยวะสืบพันธ์ หลอดอาหารและเยื่อบุตา) และส่วนที่ยื่นออกมาจากผิวหนัง (เช่น เสันผมและเล็บ) ก็สามารถที่จะเกิดโรคได้ด้วย
ซึ่งสามารถเกิดรอยโรคได้หนึ่งหรือหลายๆ พื้นที่ โดยอาจจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันหรือเกิดขึ้นตามมาทีหลัง ลักษณะทางคลินิกมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิด บริเวณที่เป็นผิวหนังจะเป็นผื่นราบสีม่วง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สวยงาม และอาจทำให้คันได้อย่างมาก  รอยโรคอาจทำให้มีร่องรอยที่เป็นสีเข้มอยู่ได้นาน โดยเฉพาะผู้ที่มีผิวสีคล้ำอยู่แล้ว ส่วนรอยโรคในปากจะมีลักษณะสมมาตรสีขาว คล้ายลักษณะของผ้าลูกไม้ที่เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห หรืออาจเป็นผื่นนูน ผื่นนูนหนากว้าง รอยโรคสีแดงและรอยถลอก ซึ่งจะเป็นโรคเรื้อรัง และร่องรอยถลอกจะมีความเจ็บปวด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
  Evaluation and Diagnosis
  Management
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information
Key Clinical Points

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1103641

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น