วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,669 เหตุผลที่ต้องคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีประมาณร้อยละ 9 (แตกต่างกันได้ประมาณร้อยละ 6-14) ซึ่งการติดเชื้อจะทำให้เกิดผลทางคลินิกหลายอย่าง เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดตับอักเสบรุนแรงในผู้ที่รับประทานยาต้านไวรัส การเสียชีวิตจากพยาธิสภาพของตับสูงกว่าในผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีประมาณ 3 เท่า ดังนั้นการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการรักษาพิจารณาสูตรยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อร่วมด้วย  และพิจารณาฉีดวัคซีนในผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน การตรวจหาโดยการตรวจ anti-HBc, anti-HBs และ HBsAg


Ref: แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น