วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,615 แนวทางเวชปฏิบัตการรักษาภาวะ septic shock

โดยสมาคมเวชบำบัดวิกฤต
เนื้อหาประกอบด้วย
บทนํา
การใหการวินิจฉัยภาวะ septic shock
การรักษาภาวะ  septic shock

Link download:
 http://www.yrh.moph.go.th/KM/%E1%B9%C7%B7%D2%A7%E0%C7%AA%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4_Septic%20shock.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น