วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,655 แนวทางการให้ยาทางสายให้อาหาร

การให้ยาทางสายให้อาหารควรทำด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาได้ เช่น ยามีปฏิกิริยากับอาหารแล้วทำให้ยาหมดฤทธิ์ในการรักษา หรือยากับอาหารจับกันเป็นก้อนทำให้สายให้อาหารอุดตัน หรือยาถูกดูดซับไว้ที่สายให้อาหารทำให้ปริมาณยาที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไปในร่างกายลดลงดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการให้ยาผ่านทางสายให้อาหาร บุคลากรสาธารณสุขหรือผู้ดูแลผู้ป่วยควรปฏิบัติตามแนวทาง 

โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

Link download: http://thaihp.org/index.php?option=viewhome&lang=th&id=167&sub=-1&layout=0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น