วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,621 แมลงพิษ (poisous insects)

โดยศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค 

มีแมลงหลายชนิดที่มีพิษโดยธรรมชาติในตัวของมันเอง บางครั้งมนุษย์ได้รับพิษจากแมลงกลุ่มนี้โดบังเอิญเมื่อไปสัมผัสแตะต้องแมลงเหล่านั้น หรือเมื่อแมลงนั้นดำเนินการป้องกันตัวเมื่อถูกรบกวน รวมทั้งอาจเกิดจากความเข้าใจผิดของมนุษย์เองที่นำแมลงมีพิษมาบริโภคอย่างไรก็ตามพิษของแมลงเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ต้องระวังและสมควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถทำให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ได้ โดยอาจมีอาการแบบเพียงเล็กน้อย จนถึงขั้นร้ายแรงที่ทำให้ถึงกับเสียชีวิต อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานหรืออาการแพ้ของแต่ละคน อายุ และบริเวณที่ได้รับสารพิษ รวมทั้งปริมาณสารพิษที่ได้รับ

Link download http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/applications/files/insect2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น