วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,658 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันโดยใช้ RIFLE criteria

เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันโดยใช้ RIFLE criteria เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน


-Risk : Cr สูงกว่าเดิม 1.5 เท่า หรือ GFR ลดลงมากกว่า 25 %     หรือปัสสาวะ < 0.5 มล/กก/ชม  x 6 ชม.
-Injury : Cr สูงกว่าเดิม 2 เท่า หรือ GFR  ลดลงมากกว่า 50 %     หรือปัสสาวะ < 0.5 มล/กก/ชม  x 12 ชม.
-Failure :  Cr สูงกว่าเดิม 3 เท่า หรือ GFR  ลดลงมากกว่า 75 %   หรือ Cr > 4 มก/ดล
ร่วมกับมีการเพิ่มขึ้นเฉียบพลัน > 0.5 มก/ดล     หรือปัสสาวะ < 0.3  มล/กก/ชม  x 24 ชม หรือไม่มีปัสสาวะออก x 12 ชม.
-Loss : สูญเสียการทำงานของไตโดยสมบูรณ์ > 4 สัปดาห์
-ESKD : สูญเสียการทำงานของไตโดยสมบูรณ์ > 3 เดือน

Ref: http://thaists.org/news_files/news_file_395.pdf
http://www.medicalcriteria.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Anefrifle&catid=63%3Anephrology&Itemid=80&lang=en

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น