วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,640 Preecclampsia

หญิง 29 ปี ตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ บวมทั่วร่างกาย 1 สัปดาห์ ไม่มีปวดศรีษะ ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่แน่นหน้าอก BP 150/90, 160/100 mmHg, HL:WNL, Abd: not tender, Pitting edema leg 1+
ผลตรวจ UA: albumin 1+ - 2+, urine protein 24 hrs. 1,176 gm. Chol 182 mg/dl , serum albumin 2.71 mg/dl จะให้การวินิจฉัยอะไรและรักษาอย่างไรครับ ?


ขอขอบคุณสำหรับควาเห็นครับ
จากข้อมูลพบว่า โดยรวมแล้วผู้ป่วยน่าจะอยู่ระดับ mild preecclampsia ยกเว้นว่า systolic BP ของผู้ป่วย = 160 mmHg ซึ่งถ้า BP สูงเช่นนี้ตลอด แสดงว่าเริ่มอาจเข้าสู่ภาวะ sevrere preecclampsia 
ซึ่งการพิจารณาให้การรักษาอาจจะติดตามและพิจารณาเพิ่มเติมรวมถึงการพิจารณาดูสิ่งตรวจพบตามในตารางที่ยังไม่ได้ให้มาในโจทย์ร่วมด้วย  โดยในลิ้งค์ของอ้างอิงด้านล่างนี้จะมีรายละเอียดครบถ้วนรวมถึงการรักษา mild และ severe preecclampsia ร่วมด้วยครับ

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ11/2/55 19:38

  ecclampsia

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ11/2/55 19:39

  การรักษาอ่ะคะ

  ตอบลบ
 3. ปอนปอน12/2/55 16:38

  50%MgSO4 4g IV in 1 Hr then 1g/Hr

  Blood for Preeclampsia profile OD ; CBC BUN Cr LFT Coag LDH uric

  +/- anti HT

  Dexamethasone 4 mg IV q 6 hr promote fetal lung maturation

  fetal surveillance

  Plan terminate pregnancy ถ้า steroid ครบ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ13/2/55 14:30

  dx severe preeclampsia
  Tx 1. 20%MgSo4 4 g IV slowly push > 4 min then NSS 1000 cc+50%MgSo4 10 g iv drip 100 cc/hr (1g/hr) +observe RR , reflex , Uo
  2. dexa 6 mg iv q 12 hr * 4 dose
  3. w/u CBC LFT UA for R/O HELLP syndrome
  4. terminate เมื่อ dexa ครบ

  ตอบลบ